Setkání se závislostí

Závislost + nutkavá chování

Velmi mě oslovila a posunula dál ve vnímání Života kniha od Gabora Matého V říši hladových duchů, kde popisuje své blízké setkání se závislostí, svou práci s drogově závislými a vysvětluje, proč jsou lidé závislí, co jim ,,droga,, dává a také na konci knihy dává tip, jak se závislostí pracovat.

Kniha mi otevřela srdce Soucitu pro sebe i pro ostatní, kteří trpí závislostí a procházejí si traumaty z dětství, které ovlivňují jejich Životy i můj Život.

Neboli ne vždy je Život na růžovém obláčku.

Článek píšu jako Královna, která stále Miluje život.

Gábor Maté říká ve své knize, že

závislost může mít mnoho podob od narkomanie po zdánlivě nutkavá chování, která si vybírají daň na našem zdraví a spokojenosti.

Např.: alkohol, gamblerství, internet, mobilní telefon,

ale také to je jídlo, nákupy, děti, vztahy, rostliny, věci, sex, flirtování atd…

Všechny závislosti  nějakým způsobem škodí. A ve své knize popisuje svou závislost na nákupu cd vážné hudby – a jak mu škodí?

Říká: mrhání penězi a časem, lhaní jeho ženě, ignorování dětí, sabotování péče o pacienty.

A co dává?

Dávku nadšení, vzrušení, motivace.

Všechny závislosti vycházejí ze stejného fungování mozkových obvodů zodpovědných za tišení bolesti, za pocity odměny a motivace.

Tip: Závislost si zvědomíme, uvěříme, že existuje, že má silné kořeny v naší mysli, že pravděpodobně vznikla jako důsledek traumatu, které jsme prožili v dětství. Minulost nezměníme, ale můžeme nyní ve svém dospělém těle převzít za ní zodpovědnost. Co to znamená ta zodpovědnost? To je pocit, že jenom já jako jedinec sám, tuto závislost mohu změnit, vyléčit.

Co stojí v pozadí závislosti?

Potřeba úniku, úniku od nepříjemných pocitů, prázdnoty, od utrpení jak na duši tak na těle.

Gábor píše – Je třeba mluvit o tom, co lidi vžene do pasti ,,drog,, – je to trauma, lidé se cítí rozrušení, neklidní, svírá je na hrudi. Nenávidí tyhle pocity. Berou drogy proto, aby se jich zbavili a své tělo stabilizovali. Je to zoufalý pokus upravovat vlastní mysl a tělo. Je to únik před nesnesitelným strádáním nebo neklidem.

Když se lidí Gabor ptá:,,Co vám nabízelo to, na čem jste byli závislí, lidé odpovídají – pomáhalo mi to uniknout emoční bolesti, nezvladatelného stresu, ztráty kontroly, najít spojení s druhými, získat pocit, že mám věci pod kontrolou.,,

Drogy, alkohol, další závislosti bolest buď tlumí nebo od ní odvádějí pozornost.

Nabízí se otázka:

Z čeho pramení ta bolest? Už výše je napsáno, je to trauma, lidské utrpení. Toto utrpení je předáváno z rodičů na děti (ano, trpí dítě, trpěl rodič), trvá do té doby, dokud si neuvědomíme, že k tomu dochází. Rodiče se snažili dělat, co bylo v jejich silách, jenže tyto síly byly  omezeny vlastními nevyřešenými podvědomými traumaty. Cítili se unavení, rozrušení, sami nevěděli, jak milovat své dítě.

V této přítomnosti, to chápu a proto podporuji MISP Masáže, vědomý dotek dětí a jejich maminek. Jsem lektorkou tohoto programu. Více o programu http://misa-cz.com/

Dobrá zpráva je,

že trauma, rány i poruchy spojení lze zacelit. Že za správných okolností se i náš mozek dokáže uzdravit.

Pravda přináší svobodu, ačkoliv i pravda může zároveň působit bolest. A proto řada lidí raději zůstane v utrpení a nebo si myslí, že vše vyřeší za ně někdo jiný. Znám tyhle pocity a i nyní bych někdy nejraději nic nedělala jenom ležela, koukala do blba, jedla. Vidím ale posun od dřívějších pocitů, které byly daleko silnější a nutkavější než jsou nyní.

V čem má původ závislost?

V neopětované lásce. V neschopnosti milovat své děti tak, jak potřebují být milovány – v hlavě myšlenkový vzorec – ony to nepotřebují, to zvládnou samy, vždyť už je velký (a má při tom 4 roky), samy se vychovají, vyrostou, nic nepotřebují…Líbí se mi, že dětem předáme menší trauma než jsme dostali do vínku my, je také osvobozující a i pro nás rodiče, kteří jsme úzkostliví a bojíme se, aby naše děti netrpěli, je to dobrá zpráva.

Cesta k uzdravení:

Začíná otevřením srdce soucitu s bolestí druhých i s tou vlastní.

Kniha obsahuje konkrétní metodu o které Gabor píše jako o slibné pro závislostní chování, je vhodná pro každého, kdo se chce oprostit od návyků, které neslouží, myšlenek nebo jednání.

Posílám dál:

Krok 1:  Nové označení

Nutkavým myšlenkám se dá nové označení – už to nebude – potřebuji sníst čokoládu, ale změní se na nové označení  – já teď nepotřebuji nic sníst, jen mě napadla tato myšlenka, že mám takovou potřebu, není ale skutečná, je to jen domněnka. Můžu mít pocit, že je naléhavá, ale ve skutečnosti tomu tak není a nic zásadního se neděje.

Je zde nezbytné vědomé vnímání o kterém píšu ve svém e-booku. Vychází z mých  zkušeností, z mého sebevzdělávání v oblasti Mindfullnes – vědomá pozornost.

Vědomě se zaměřit na pozornost, držet se záměru. Je nutné si plně uvědomovat, že tento pocit naléhavosti je pouhým projevem závislosti. 

Pak tento pocit označit a přestat si jej plést s realitou na niž by bylo nutné okamžitě reagovat. Můžete být – nestranný pozorovatel – schopnost stát mimo sebe a pozorovat své jednání.

Cílem není se zbavit nutkavé potřeby – asi tušíte, že se jen tak nevytratí, protože je už dlouhou dobu součástí naprogramování fungování závislého mozku. Cílem je pozorovat ji s vědomou pozorností, aniž byste ji připisovali navyklý urgentní význam. Už to není potřeba, ale pouhá dysfunkční myšlenka. A tuto dysfunkční myšlenku můžeme ,,pouštět,,.

 

Krok 2: Nové přisouzení

Tady se naučíte přisoudit vinu tam, kam patří – dysfunkčním okruhům vašeho mozku. Toto je falešná zpráva, kterou mi posílá můj mozek. Naprosto jasně přisoudíte, odkud tento impulz pochází – z neurologických okruhů, jež byly ve vašem mozku naprogramovány už dávno ještě ve vašem dětství. Představuje dopaminový hlad systémů vašeho mozku, jimž v raném dětství chyběly nezbytné podmínky pro zdravý a plný vývoj. Také představují emoční potřeby, které nebyly naplněny.

Pozorujte sami sebe se soucitnou zvědavostí.

Ptejte se: 

Proč mě tyto touhy tak drží v sevření? Protože jsou hluboce zakořeněné v mém mozku a snadno se spustí, když mě něco stresuje, unaví, nudí nebo zraňuje. Toto nutkání nic nevypovídá o Vás jako o člověku. Na jejich vznik a průběh jste neměli žádný vliv.

Na co však vliv máte je, jsou vaše současné reakce na toto nutkání. Můžete tak převzít zodpovědnost za to, jak se postavíte k jejich následkům.

Je to tedy pouze myšlenka, domněnka, postoj, pocit vycházející z automatických mechanismů mozku.

Ani tady nebuďte frustrováni, pokud se vrátí to, od čeho jste se už oprostili, protože ono se to vrátí. A až se to vrátí, dáte tomu znovu nové označení.

,,Ahoj, staré okruhy mozku, jak vidím, jste stále aktivní, no to já taky.,, Postupně budou slábnout. Jejich činnost bude pokračovat ještě dlouho – možná i po zbytek života – ale bude to jen stín jejich bývalé síly.

Právě proto zastávám názor, že vědomé žití je na celý  život, možná se vám zpočátku nebude chtít a je to normální, ale když se vydáte na cestu je to nádhera, cesta překvapení, radosti, ale i stínů, objevování nového a když budete potřebovat spoluprůvodce, napište mi, ozvěte se a můžu Vám být průvodcem, třeba tím, že budu naslouchat a ukážu vám co dál. 

Již brzy pomocí koučinku můžeme spolu odhalit to,  kým jste, dojít k cíli. Splnit si sny. 

Krok 3: Nové zaměření

Čas

Klíčový princip je – nezáleží na tom, co cítíte, ale na tom co děláte.

Namísto toho, aby jste se věnovali návykové aktivitě, najděte si něco jiného. Mělo by to být něco zdravého, kreativního, ale postačí cokoliv, co vám bude přinášet potěšení, aniž by to způsobilo větší škody než váš návyk.  Běžte se třeba projít, když ,,potřebujete,, do kasína, zapněte si televizi, když ,,potřebujete,, zapnout televizi, pusťte si hudbu. Zkuste cokoliv, co by vám pomohlo překonat patnáct minut – je to čas, kdy výplod myšlenka nutkavá z vaší mysli vyprchá.

Cílem je naučit mozek, že nemusí pokaždé uposlechnout nutkavé volání závislosti. Musíte mozku ukázat, že je schopen svobodně se rozhodnout něco neudělat.

Možná zpočátku vydržíte 5 minut a i to je v pořádku, úspěchy budou mít podobu malých zlepšení – využijte Deníkování – piště si úspěchy na papír, tím trénujete vědomou pozornost. Snažíte se o něco náročného. Učíte starý mozek novým kouskům.

Krok 4: Nová hodnota

(Když píšu tento článek, tak předchozí kroky cítím ve svém mozku jako jasné, světelné body u tohoto se zastavuji a necítím nic, blok. Nechápu. Píšu o tom proto, že vím, jak se možná cítíte, když čtete mé články a chápu to. Vše chce čas. Znám to a teď se mi to objevuje, prázdno, nechápu. Co s tím dělat, počkat, ono se světlo ukáže ve správnou dobu) – když to čtu v jiný den, už vnímám ševelení v mozku, ano trochu chápu.

Tak co to je ta nová hodnota?

Cílem je vložit do hlavy, jaký byl skutečný dopad závislosti na váš život – katastrofální.

Tady si máme připomenout, proč to všechno děláme a najdeme novou hodnotu věcí i sebe samých. Čím jasněji uvidíme, jak se věci mají, tím svobodnější budeme.

Závislý mozek připisuje vysokou hodnotu objektu závislosti, návykové látce nebo chování. Závislá mysl se nechává obalamutit, aby připisovala objektu závislosti nejvyšší prioritu. Závislost si uzurpuje okruhy zodpovědné za odměnu a motivaci. Tam, kde by měla vzkvétat láska a vitalita, se uhnízdilo chorobné nutkání. Tyto pokřivené okruhy mozku, vás vedou k falešnému domnění, že prožitky, které ve skutečnosti mohou pocházet jen z opravdové intimity, kreativity nebo upřímného snažení, vám snadno nabídne vaše závislost.

V tomto kroku odhalíte falešnou hodnotu a objevíte novou, skutečnou. Závislosti tak připíšete hodnotu nulovou.

Zeptejte se?

Co pro mě moje nutkavé chování udělalo? 

Např.:

zbytečně vyhazovat peníze

nacpávat se

vyhýbat se a vzdalovat blízkým

vynakládat energii na zbytečné aktivity, které přinesly jen výčitky svědomí

Mrhání časem, lhaní, podvádění sebe i blízkých

Přinutilo cítit se provinile a izolovaně

Slibovalo radost a úlevu a přineslo zahořklost a další bolest

Hodnota závislosti přinutila zradit opravdové hodnoty a ignorovat skutečné cíle.

Tak co třeba si napsat  – Co se stalo včera, když jste své závislosti a nutkání dovolili, aby vás ovládly?

Věnujte pozornost tomu, co cítíte?

To vše byste měli dělat bez toho, že byste se odsuzovali.

Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. 

Časem docílíte oslabení energie nutkavé touhy (Vím, o čem píšu, mám nutkavou touhu po závislostních vztazích, energie oslabena, touha po sladkém, to vše má společné jedno touha po slasti, lásce, přijetí,  energie oslabena, vnímám tělo, cítím tuto touhu v pravé části těla.)

Je nutné přijmout, že závislost jsme si ničím nevysloužili a není to ani trest. 

Krok 5: Nové tvoření

Život utvářel vás – tedy falešná přesvědčení. Nadešel čas na nové tvoření, na tvorbu nového života.

Máte své hodnoty. Máte své zájmy, svůj zápal. Máte talent, schopnosti, vlastní cíle. V srdci máte lásku a chcete ji propojit s láskou světa, celého vesmíru.

S tím jak budete hledat a nacházet nové označení, přisouzení, zaměření i hodnotu, oprostíte se od vzorců chování a myšlení, jež vás svazovaly a nichž jste lpěli.

Co se rozhodnete tvořit sami? Zamyslete se nad tím, jakým aktivitám byste se mohli věnovat, abyste vyjádřili univerzální lidskou potřebu být kreativní.

Pokud budeme vnímavě odpovídat na toto volání naší přirozené kreativity, pomůže nám to překonat onen pocit prázdna a nedostatečnosti, který provází a pohání závislost.

Když naše kreativní potřeby neprojevujeme, je to samo o sobě zdrojem stresu. Neboli, to, co je v nás chce ven. Jinak hrozí, že to vybuchne někde, kde nemá, nebo to v nás vytvoří chorobnou hroudu stísněnou frustracemi. Uměním tu je projevovat vitalitu prostřednictvím konkrétních forem, naším osobním tempem, které nám určila matka příroda.

Zapisujte si své záměry s vědomým vnímáním.

Najděte si nové úmysly pro sebe, začněte znovu tvořit. Bojíte se, že upadnete? Ano, upadnete, ale to je lidské  a v pořádku. Znovu se zvednete a uděláte další krok na víc. Již brzy koučink s Pavlou V

Myšlenky, záměry z knihy V říši hladových duchů – Gábor Maté

Myšlenky – mé zkušenosti se závislostí a traumatem, potlačení sebe sama jako bytost, která je hodna lásky – Pavla V

Vím, že ne všichni mě budou milovat

Zdravím a soucítím

Pavla V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jmenuji se Pa.Vla, Pavla Vlasáková, jméno mi dali rodiče, příjmení jsem převzala od svého druhého manžela, jsem za něj ráda, líbí se mi. Baví mě osobní rozvoj, spiritualita, ráda inspiruji, ráda si hraji. Ve svém projektu „Obrázky z přítomnosti promlouvají" Vám nabízím inspirace, jak o sebe pečovat, mít se ráda, jak žít s dávkou stresu, kterou tělo dokáže zpracovat, jak žít v přítomném okamžiku tady a teď, ukážu vám, jak  objevovat fyzickou energii a chuť žít vlastní život v radosti, klidu, spokojenosti a harmonii. Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.